احمد علیشرفی

  نام آهنگ پخش  کد ایرانسل بندری (با مقدمه ی حاجیونی، نی انبا و دمام) 5514124 بیت (آواز و نی جفتی) 5514120 چوبی بوشهری (با مقدمهی حاجیونی، نی جفتی و دمام) 5514121 چوبی چهار دستماله (نی انبان و دمام) 5514125 حاجیونی( تکنوازی نی انبان) 5514117 شروه (آواز تنها) 5514118 شوره 2(آواز تنها) 5514123 شکی (نی جفتی و دمام) 5514122 قطعه ی بوشهری (نی انبان و دمام) 5514126 مولودی (نی انبان و دمام) 5514119

http://itunes.ir _ عبدالرحیم کرمی


 قیمت(ریال): 1500

دسته بندی:محلی ایرانی

محصول سال: ۱۳۹۱

 

/ 0 نظر / 18 بازدید